55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Selskapet går inn i et nytt år (2018) med signerte kontrakter på to nye borettslag, som begge har oppstart i begynnelsen av året.

Et av BRL prosjektene er på Nordnes (Nykirkealmenningen), og gjelder fullstendig rørutskifting (avløp/vann) og med oppbygging av komplett nye bad/våtrom.

Prosjektet har også en næringsdel som omfattes av samme rehabilitering. Borettslaget har valgt utskifting/fornying til Balansert ventilasjon, i tillegg til alt nytt av rør i byggene.

Dampledning, Helse Vest/Haukeland Sykehus

A&Å er fortsatt en trofast og solid leverandør til Helse Vest.

Rett før jul startet arbeidet opp med utskifting av ny dampledning under hoved blokken.

Et relativt krevende & utfordrende prosjekt  med kapping og utskifting av i alt 900 meter store dimensjonerte stålrør.

Prosjektet pågår til sommer 2018.

ASKO skifter ut /fornyer energi-og varmeanlegget

ASKO har valgt A&Å til fullstendig fornying og utskifting av energianlegget i sentral lageret i Arna.

Selskapet har tidligere brukt A&Å til mange av sine tekniske installasjoner, og vi takket for tilliten nok en gang ifm denne omfattende oppgraderingen av energi/varmeanlegg.

Nyegården BRL i mål til 20.des!

Nyegården BRL, m/82 leiligheter, var et utfordrende prosjekt for A&Å. Vi har i høst hatt sammenhengende produksjon på 3 oppganger, og samtidig på i alt opp til 30 leiligheter.  Totalt er det 9 oppganger fordelt på 2 store bolig blokker i prosjektet.

A&Å har levert komplett rørutskifting (avløp/vann), nye berederanlegg med varmepumper i hver blokk, samt selvsagt 82x nye bad/våtrom til beboere som del av prosjektet. BRL valgte mekanisk avtrekksventilasjon til blokkene.

Alt levert på tid innen 20.des, og med total produksjonstid på 105 dager. En vel utført jobb med Kasper Helland i spissen som Anleggsleder.