55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Kasper Helland er fra 1. desember ansatt som ny avdelingsleder i privatmarkedet.

Kasper har vært i A&Å i 10 år, inkludert svenn-utdanning og med fagbrev som rørlegger i 2011. Senere tok han videreutdanning som KEM-ingeniør og har vært BAS og anleggsleder i flere av våre store prosjekter.

Det er med stor tilfredshet vi nå styrker privatmarkedet med en ung, ny, sulten og ambisiøs leder. A&Å sitt privatmarked består av service, varmepumpe, butikk og privat bad, og omsetter for til sammen for 20 millioner (2018). Avdelingen leverer komplette energi- og varmepumpeanlegg, serviceavtaler med borettslag og private, VA- og VVS-sanitærinstallasjoner, og leverer mer enn 50 private bad hvert år. Avdelingen har som mål å øke til over 30 millioner/år innen 2020.

Organisasjonskart 2019