55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Barne- og ungdomspsykriatriske poliklinikk

Byggtype: Nytt Barne- og ungdomspsykiatrisk senter

Rolle: Utførende VVS

Fag: Sanitær, varme, sprinkler og kjøling