55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Haukeland Sykehus

Byggtype: Sykehus

Rolle: kuldeanlegg, kjøleanlegg, preisolert fjernkjøleanlegg

Fag: Kulde- og rørteknisk enterprise

  • Nytt hovedkjøleanlegg for Helse Bergen, Haukeland Sykehus på 5500 kw
  • Utriving av eksisterende Kjøleanlegg og demontering eksisterende kjøletårn
  • Eksisterende Kjølemaskiner remontert i nytt anlegg, nye VVX på 5500 KW
  • 8 nye kjøletårn på tak
  • Nye industielle hovedpumper i paralell på Isvann- og Kondensator-side
  • Nytt røranlegg med armatur og styringer komplett
  • Nye preisolerte fjernkjøleledninger ut gjennom kulvert til park bygg gjennom parken til It bygg
  • Nytt Datakjøleanlegg med ny vann Back up for data sentral i IT bygg
  • Tilknytning CDU fordelere med spredenett til til Rack kjølere