55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Helsehuset – Nye legevakten i Bergen

Byggtype: Legevakt

Rolle: Utførende VVS

Fag: Sanitær, varme, sprinkler og kjøling