55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Voss sykehus

Byggtype: Sykehus

Rolle: Sanitær, varme, gass og trykkluft, kulde

Fag: RIV01 - Rørteknisk anlegg

 • Det er etableret nytt teknisk rom i kjeller på tilbygget
 • Nye rørføringer for forbruksvann er hentet fra kulvert i kjeller på bygg 4.
 • Kulvert er forlenget ut til nytt teknisk rom
 • Kaldt- og varmtvann samt sirkulasjonsvann er koblet på ved enden av eksisterende rør i kulvert
 • Som nødkjøling av isvannsanlegget er det brukt kaldt forbruksvann, denne dekker kun standby for ny MR
 • Nye bunnledninger på overvann og spillvann er tilkoblet eksisterende ledninger som passerer ut under tilbygget
 • Varmtvannsrør for oppvarming av tilbygget er koblet på eksisterende hovedføringer i kulvert, men lengre inne enn forbruksvann
 • Vann til oppvarming dekker varmebatteri i ventilasjons-anlegget og radiatorer i de overliggende etasjene
 • Det er i tillegg et varmebatteri i omluftskanalen i forbindelse med luftbehandlingen for MR-rommet
 • Eksisterende gassanlegg for medisinske gasser i plan 3 bygg 4 er forlenget ut i tilbygget
 • Det er her etableret to uttakssteder og begge har uttak for medisinsk oksygen og trykkluft
 • Et punkt er montert på utsiden av MR-rom og det andre er avsluttet i vegg mot MR-rommet
 • Begge uttaksstedene kan stenges av med et felles stengeventilskap.
 • MR-maskinen og omliggende rom har et høyt kjølebehov og strenge krav til temperatur og fuktighet for luften
 • Det er derfor etableret et eget isvannsanlegg for tilbygget, med nødkjøling forsynt av forbruksvann som beskrevet over
 • Isvannmaskinene er 2 stk Clivet Veskekjølte maskiner på 112 KW er plasseret i teknisk rom i kjeller på tilbygget og kondensatorene type Guntner er plassert på tak
 • Isvannsanlegget forsyner kjølebatteri i ventilasjonsaggregatet, kjølebafler i forbindelse med tilluftsventiler, fan-coiler, kjølebatteri i omluftskanalen for MR-rommet og MR-maskinen