55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Industrikjøling

Industrikjøling og gass

Kjøleteknikk og kjøleanlegg

Industrikjøling

Industrikjøleavdelingen til Arna & Åsane Rørleggerservice AS har høy kompetanse på kjøleteknikk og kjøleanlegg generelt, og har over 25 års erfaring med denne typen jobber. Erfarne industrirørleggere og isolatører står for montasje og oppfølging, og kjølemontører står for kuldeteknikk.

Spørsmål? Send oss en melding via kontaktskjema, eller ring oss for en uforpliktende og hyggelig prat!

Gass

Vi kan tilby teknisk bistand ved prosjektering av nye gassanlegg, oppgradering og bygging av gassanlegg i henhold til normer, krav og beskrevne standarder.

INDUSTRI

 • Sentraler, rørsystem og uttaksposter for sveising og skjæring
 • Anlegg for inert gass, dekkgass/bakgass
 • Pakkegass og drikkevaregass til næringsmiddelindustri
 • Spesialgassanlegg til industrilaboratorier

SYKEHUS

 • Sentraler, rørsystem til uttaksposter for medisinske og tekniske gasser
 • Spesialgassanlegg til laboratorier
 • Medisinske gassanlegg til veterinærer
 • Medisinske gassanlegg
  • Akuttmedisin
  • Anestesi
  • Røntgen / MR
  • Kirurgi
  • Forskning
 • Medisinske gassanlegg for hyperbar oksygenbehandling

LABORATORIER

 • Sentraler, rørsystem til uttaksposter for spesialgasser og tekniske gasser.

Laboratorier er avhengige av rene gasser og spesialgassblandinger til analyseinstrumenter, Som f.eks. GC (Gas Chromotograf). Rent og tørt gassanlegg er derfor et krav når det kommer til distribusjon av rene gasser.

SETTEFISKANLEGG

 • Distribusjonsanlegg for O2 fra tankanlegg
 • Oksygengenerator til oksygeninnløsere, kjegler og kar

Vi kan levere og montere oksygengenerator, tilpasset behov og ønsker fra kunde.

Kontaktpersoner
Ståle Høyvik – Avdelingsleder
952 54 602
sho@arnaror.no

Øyvind Aasgard – Kjøletekniker
940 16 901
oaa@arnaror.no