Rørentreprenørenes Opplæringskontor bidrar til å følge opp lærlingene ute i opplæringsbedriftene og sørge for full opplæring i henhold til læreplanen. Vi holder også flere kurs for våre lærlinger. Blant annet våtromskurs, sveisekurs og utvidet teoriundervisning.


Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg, samt andre typer røranlegg.
Som lærling hos Arna & Åsane Rørleggerservice AS monterer man ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner og jobben vil derfor innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.
Arna & Åsane Rørleggerservice AS utfører sitt arbeid i alle typer bygninger, fra private hjem til større institusjoner og næringsbygg.


Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

 • installere vann- og avløpsledninger
 • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
 • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
 • utføre servicearbeid
 • kundekontakt og rådgivning
 • dokumentasjonViktige egenskaper
Som rørlegger har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.
Du må være lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter.

Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser er det en fordel at du snakker en del engelsk.

Fremtiden trenger flere rørIeggere
I Norge trengs det mer enn 700 nye rørleggere per år for å dekke behovet, melder Rørentreprenørene Norge.
Arna & Åsane Rørleggerservice AS tar dette på alvor og satser derfor på alle våre lærlinger. Vi er stolte av å utdanne flere rørleggere hvert eneste år.

Ønsker eller vurderer du å bli rørlegger? Ta kontakt!

Bilde av Alexander Angeltveit
 • Arna & Åsane Rørleggerservice AS
 • Alexander Angeltveit
 • Kalkulatør/Faglig leder
 • 940 16 904
 • aan@arnaror.no