Dette er et svært viktig tema i tiden som kommer og det er svært mye å vinne på å gjøre tiltak nå. Vi ønsker igjen å takke alle påmeldte for en svært hyggelig og lærerik dag sammen.
Dagen ble avsluttet med en felles samling for alle ansatte i bedriften, hvor gjennomgang av innholdet på fagdagen sammen med middag sto på menyen.

Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i Kompa AS, Canes AS, GRUNDFOS og ABK-Qviller AS for flotte og læringsrike presentasjoner, samt inspirasjon og kompetanseheving.