Det er gitt økonomisk støtte til ulike varmesentraler i mange år, og dette har bidratt til å realisere mange gode prosjekter og har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til økt utnyttelse av varme fra fornybare energikilder. I tillegg til redusert energibruk bidrar varmesentralene til effektavlastning og fleksibilitet i energisystemet.

Støtteprogrammet for varmesentraler har to ulike innretninger og to ulike søknadsskjema, alt ettersom størrelsen på prosjektet. Det er viktig å velge riktig skjema før søknad opprettes.

Hva kan en få støtte til, og hvor mye støtte kan man få?
Det mulig å få støtte til opp mot 3MW anlegg. Samlet støttebeløp kan ikke utgjøre mer enn 9 millioner kroner.
Som nevnt er det 2 ulike innretninger når man søker:

  • For små og mellomstore varmesentraler er maksimum støttebeløp 3 millioner kroner
  • For større varmesentraler utgjør støttebeløpet 3 millioner kroner eller mer, oppad begrenset til 9 millioner kroner

Støtten beregnes etter predefinerte støttesatser (kr/kW) og eventuelt forhøyet sats ved ulike tilvalg. For nye søknader fra høsten 2023 gjelder følgende støttesatser for disse teknologiene:

Teknologi:

Sats

Tilvalg som gir forhøyet støttesats:

Biokjel (flis, pellets, briketter og annen fast brensel)

2 400 Kr/kW

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Solfanger på bygningskropp

1 000 Kr/m2

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Væske-vann varmepumpe med energikilde bergvarme

2 500 Kr/kW

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Væske-vann varmepumpe med energikilde bergvarme og solfanger på bygningskropp

2 800 Kr/kW

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Væske-vann varmepumpe med energikilde vann eller jord

2 000 Kr/kW

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Væske-vann varmepumpe med energikilde vann eller jord og solfanger på bygningskropp

2 300 Kr/kW

Akkumulator, nærvarmeanlegg

Luft-vann varmepumpe med akkumulator

1 000 Kr/kW

Forhøyet støttesats ved ulike tilvalg:

  • Akkumulator kan gi en økt støttesats på kroner 250 per installert kW
  • Nærvarme kan gi en økt støttesats på kroner 500 per installert kW

Det er ikke anledning til å søke om separat støtte til til kun akkumulator eller nærvarme, dette er kun tilvalg som må inngå i søknaden sammen med hovedteknologi. Dersom man velger å utvide prosjektet med tilvalg i løpet av prosjektperioden vil ikke dette medføre høyere støttesats enn det som står i tilsagnsbrevet.

Dersom prosjektet skal omfatte flere varmesentraler med ulik teknologi må det sendes separate søknader for de ulike varmesentralene.

Til større prosjekter er det en fordel om Enova kontaktes i forkant av søknadsprosessen

Se også Enova sine egne hjemmesider for ytterligere informasjon.
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/varmesentraler/

Arna & Åsane Rørleggerservice AS har lang erfaring med varmesentraler i alle størrelser. Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne med ditt prosjekt.

  • Ståle HøyvikAvdelingsleder kuldeteknikk/teknisk ansvarligsho@arnaror.no952 54 602
  • Eirik HauglandAvdelingsleder Industri- og anleggeha@arnaror.no952 54 608
  • Kasper HellandProsjektleder og ansvarlig serviceavtalerkhe@arnaror.no952 54 612