Bredalsgården AS

Kort beskrivelse av prosjekt

Rehabilitering av radiatoranlegg med nye varmeledninger og utskiftning av radiatorer. Etablering av energimålere for radiatorene.