Nybygg mangler bilde

Ny kjølesentral, NRK Hordaland

Kort beskrivelse av prosjekt

Prosjektet omfatter total renovering av kjølesentral, inkl. utskifting av eksisterende kjølemaskin og tørrkjølere.

Nøkkelord for prosjekt