Nyegården I Borettslag

Kort beskrivelse av prosjekt

Rehabilitering av sanitæranlegg med nye våtrom, mekanisk ventilasjon og etablering av felles beredersentraler med luft/vann varmepumpe.