Ombygging fra flisfyringsanlegg til komplett nytt varmepumpeanlegg med væske/vann varmepumpe og energibrønner. Varmepumpen er installert med naturlig kuldemedie, propan.
Vi har demontert og fjernet flisfyren, bygget om eksisterende varmesentral og integrert ny væske/vann varmepumpe. Sirkulasjonspumper i anlegget er skiftet til nye energieffektive pumper, og varmeanlegget har hatt full rens.