Vaksdal Helse- og omsorgsbygg

Kort beskrivelse av prosjekt

Nytt Helse- og omsorgsbygg med fem omsorgsleiligheter, 18 leiligheter i bokollektiv, dagsenter og vinterhage. I tillegg er det lagt inn rom for støttefunksjoner. Det nye bygget sammenkobles med eksisterende Vaksdal ressurssenter. Mindre ombyggingsarbeider i ressurssenteret bla. nytt vaskeri.

Nøkkelord for prosjekt