Arna & Åsane Rørleggerservice AS leverer og installerer vannbåren gulvvarme til alle leiligheter. Varmeanlegget henter varmen via avtrekksvarmepumper som fungerer ved at energi gjenvinnes fra ventilasjonsluften og tilføres varmepumpen. Dette medfører en reduksjon av energikostnadene. Avtrekksvarmepumpen ventilerer leilighetene, leverer vannbåren varme og varmt tappevann.
Alle arealer leveres også fullsprinklet av oss.

Vi takker byggherre Arna Bolig Utvikling AS for oppdraget.

Har du spørsmål vedrørende prosjektet?

Bilde av Alexander Angeltveit
  • Arna & Åsane Rørleggerservice AS
  • Alexander Angeltveit
  • Kalkulatør
  • 940 16 904
  • aan@arnaror.no