COL 5 12443

Amalie Skram videregående - AdO Arena

Kort beskrivelse av prosjekt

Nytt nasjonalt svømmeanlegg ADO-Arena, samt ny videregående skole- Amalie Skram VGS.