Boliglaget Kristofer Jansonsvei 2-12 AS

Kort beskrivelse av prosjekt

Rehabilitering av sanitæranlegg med nye vannledninger og rørfornying av avløpsledninger.

Bilde: Boliglaget Kristofer Jansonsvei