Borgafjellet Barneskole

Kort beskrivelse av prosjekt

Nytt skolebygg for 1. – 7. klasse, bygget for 420 elever. Inneholder klasserom og grupperom, garderober, gymsal, diverse administrasjonsarealer og et åpent areal over to plan med kantine. Hybridventilasjon og energibrønner med andre tekniske løsninger har gitt en miljøriktig skole både med hensyn til ytre og indre miljø.