BUSP 1 - Haukeland Universitetssykehus

Kort beskrivelse av prosjekt

Alle rørtekniske anlegg i nytt Barne- og Ungdomspsykiatrisk sykehus.