Busp1 haukeland sykehus Helse Bergen

BUSP 1 - Haukeland universitetssykelhus

Kort beskrivelse av prosjekt

Alle rørtekniske anlegg i nytt Barne- og Ungdomspsykiatrisk sykehus.