Haukeland Universitetssykehus, Dag & Thorax - Kirurgisk avdeling

Kort beskrivelse av prosjekt

Etablering av 10 nye operasjonsstuer med tilhørende støttearealer i Haukeland Universitetssykehus.

Nøkkelord for prosjekt