DT3

Dag & Thorax, Kirurgisk avdeling

Kort beskrivelse av prosjekt

Etablering av 10 nye operasjonsstuer med tilhørende støttearealer. Nøkkelord for prosjekt

Nøkkelord for prosjekt

DT
DT2
DT3