IMG 0480

Den Nationale Scene

Kort beskrivelse av prosjekt

Ombygging av lokaler i Simonsviken Næringspark for leietaker Den Nationale Scene. Totalt 4 etasjer fordelt på 6200m² med verksteder, kontorer, garderober og lagerarealer.

Nøkkelord for prosjekt

IMG 0431
IMG 0434
IMG 0490
IMG 0485
IMG 0477
IMG 0474