Draken Haakonsvern

Kort beskrivelse av prosjekt

Fullsprinkling av bygg på ca. 6500m² som inneholder en kontorfløy og en fløy med lagerhall og tilhørende støttefunksjoner som kontorer, møterom, undervisningsrom, lager, garasje, garderober, dykkerfasiliteter, tørketårn og tekniske rom. Det er 2 stk. sprinkleranlegg i bygget, et OH-anlegg og et HHP-anlegg, samt et inergenanlegg. Levering og montering av sprinklerpumpe med kapasitet 5,8m³/min. BIM-prosjekt.