Haukeland Universitetssykehus - Dampledning

Kort beskrivelse av prosjekt

Utskifting av hoveddamprør (DN 200-350) fra teknisk sentral til sentralblokk og vaskeri. For å få plass til ny dampstokk ble eksisterende avfallskjel med kanaler og rørkoblinger i teknisk sentral fjernet og deponert. Når ny dampstokk ble satt i drift, ble gammel dampstokk og overflødige rør revet og deponert. Alle arbeider ble utført med sykehuset i full drift, samt iht. rent/tørt bygg. Alle sveisearbeid med sertifiserte sveisere iht. NS-EN287 og sveiseprosedyrer iht. NS-EN288.