Bergen Helsehus og Bergen Legevakt

Kort beskrivelse av prosjekt

Nytt legevakt- og sengebygg med Bergen Kommune og Helse Bergen som brukere.