Helsehuset bergen

Helsehuset / Bergen Legevakt

Kort beskrivelse av prosjekt

Nytt legevakt/sengebygg med Bergen Kommune og Helse Bergen som brukere. Nøkkelord for prosjekt

Helsehuset 2
Helsehuset 3