Voss Sjukehus, ny MR-avdeling.

Kort beskrivelse av prosjekt

Tilbygg og oppretting av MR-avdeling med behandlingsrom og tekniske rom for bla. isvannsmaskiner.

• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg til radiatorer og ventilasjon
• Medisinske gasser
• Kjøle- og isvannsanlegg til ventilasjon og kjølebafler, inkl. reserveløsninger.