Voss Sykehus - Laboratoriet

Kort beskrivelse av prosjekt

Ombygging av lokaler fra kontorer til blod- og urinlaboratorier. Total renovering av kjølesentral.

Nøkkelord for prosjekt