Vaksdal Barneskule

Kort beskrivelse av prosjekt

Ny barneskole for 110 elever fordelt på 1. – 7. klasse. Bygget har to etasjer med to selvstendige bygninger, som bindes sammen av et mellombygg med felles funksjoner. Mellombygget fungerer også som en viktig funksjon som samling og møtelokale for lokalsamfunnet.

Nøkkelord for prosjekt