55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Arna & Åsane Rørleggerservice AS deltar på BOLIG messe.

ABK/Nibe (varmepumpe løsninger) inviterte med  Arna & Åsane Rørl.service  som deltager på sin flotte profilerte stand.

Arna & Åsane er forhandler for ABK/Nibe i Bergen & Omegn, og deltok eksklusivt på messen etter invitasjon fra ABK.

Våre Avd.leder Kasper Helland og Saksbehandler Christopher Avløyp representerte Arna & Åsane på standen.

Her møtte de mange interessenter som ønsket blant annet:

  • å oppgradere fra rein elektrisk drift av sitt vannbårne system til varmepumpeløsning
  • utskifting av eksisterende luft-til-vann /bergvarme-til-vann varmepumper
  • prosjektering og løsninger av vannbårne systemer med tilhørende varmepumpe til nybygg.
  • Utskift av gamle oljefyr anlegg til mer energivennlig Luft-til-vann varmepumpe erstatning

 

Det ble registrert flere 10-talls leads & kontakter som vil bli fulgt opp med befaringer og tilbud de neste ukene.

Største kontrakt – største ordrereserve!

A&Å har så langt i 2018 lavere inntekter enn 2017. Markedet i 2018 har vært utfordrende – spesielt innen nybygg og industri.

Derfor er det så gledelig å lande vår største kontrakt noensinne: Sølvberget BRL med 279 leiligheter. Et renoveringsprosjekt med utskifting av VA-rør, ventilasjon og nye bad, som starter opp i januar 2019 og varer i 2 år.

Dette prosjektet, sammen med andre nye kontrakter med produksjon i 2019, sikrer A&Å den største ordrereserve hittil i sin 30-årige historie.

Pressemelding 31. oktober 2018

Ny avdelingsleder privatmarkedet

Kasper Helland er fra 1. desember ansatt som ny avdelingsleder i privatmarkedet.

Kasper har vært i A&Å i 10 år, inkludert svenn-utdanning og med fagbrev som rørlegger i 2011. Senere tok han videreutdanning som KEM-ingeniør og har vært BAS og anleggsleder i flere av våre store prosjekter.

Det er med stor tilfredshet vi nå styrker privatmarkedet med en ung, ny, sulten og ambisiøs leder. A&Å sitt privatmarked består av service, varmepumpe, butikk og privat bad, og omsetter for til sammen for 20 millioner (2018). Avdelingen leverer komplette energi- og varmepumpeanlegg, serviceavtaler med borettslag og private, VA- og VVS-sanitærinstallasjoner, og leverer mer enn 50 private bad hvert år. Avdelingen har som mål å øke til over 30 millioner/år innen 2020.

Organisasjonskart 2019

Ny Kunde/-prosjektkoordinator BOLIG/BRL –prosjekt

Birgitte Axelsen er fra og med April ansatt som ny Kunde-/Prosjektkoordinator i Bolig/Rehab-BRL avdeling.
Hun har tidligere bakgrunn i fra Prosjektmarkedet gjennom arbeid i blant annet Profitek og også tidligere i  kunderservice/salgsavdelingen til OBOS.
Birgitte er en markant styrking av vår kundebehandling mot beboere i spesielt Borettslag prosjektene.

Hun vil også jobbe i Privatmarkedet til Arna & Åsane med rehabilitering av Private Bad.
Hennes nye e-post er: bax@arnaror.no og hun vil rapportere til Avd.leder Bolig/Rehab-BRL; Andrè Kleppe Risvold.

A&Å øker innen Borettslag

Selskapet går inn i et nytt år (2018) med signerte kontrakter på to nye borettslag, som begge har oppstart i begynnelsen av året.

Et av BRL prosjektene er på Nordnes (Nykirkealmenningen), og gjelder fullstendig rørutskifting (avløp/vann) og med oppbygging av komplett nye bad/våtrom.

Prosjektet har også en næringsdel som omfattes av samme rehabilitering. Borettslaget har valgt utskifting/fornying til Balansert ventilasjon, i tillegg til alt nytt av rør i byggene.

Dampledning, Helse Vest/Haukeland Sykehus

A&Å er fortsatt en trofast og solid leverandør til Helse Vest.

Rett før jul startet arbeidet opp med utskifting av ny dampledning under hoved blokken.

Et relativt krevende & utfordrende prosjekt  med kapping og utskifting av i alt 900 meter store dimensjonerte stålrør.

Prosjektet pågår til sommer 2018.

ASKO skifter ut /fornyer energi-og varmeanlegget

ASKO har valgt A&Å til fullstendig fornying og utskifting av energianlegget i sentral lageret i Arna.

Selskapet har tidligere brukt A&Å til mange av sine tekniske installasjoner, og vi takket for tilliten nok en gang ifm denne omfattende oppgraderingen av energi/varmeanlegg.

Nyegården BRL i mål til 20.des!

Nyegården BRL, m/82 leiligheter, var et utfordrende prosjekt for A&Å. Vi har i høst hatt sammenhengende produksjon på 3 oppganger, og samtidig på i alt opp til 30 leiligheter.  Totalt er det 9 oppganger fordelt på 2 store bolig blokker i prosjektet.

A&Å har levert komplett rørutskifting (avløp/vann), nye berederanlegg med varmepumper i hver blokk, samt selvsagt 82x nye bad/våtrom til beboere som del av prosjektet. BRL valgte mekanisk avtrekksventilasjon til blokkene.

Alt levert på tid innen 20.des, og med total produksjonstid på 105 dager. En vel utført jobb med Kasper Helland i spissen som Anleggsleder.

Enda nytt BOB-prosjekt tildelt A & Å!

Vi starter i disse dager opp med enda et nytt tildelt BOB prosjekt.

«Borettslaget Søre Øyjorden» består av 30 leiligheter, og vi gjør en full rehabilitering av VA rør og våtrom i borettslaget.

For mer info ang Prosjektet: kontakt Prosjektleder Eirik Haugland.

StartBANK – Oppdatert START-sertifikat

A & Å har nylig fornyet og oppdatert sin registrering i START BANK, og har fornyet sitt sertifikat.
Dette er et kvalitetsstempel på vår virksomhet og et viktig kriteria for å være kvalifisert til ulike større jobber både i privat markedet og det offentlige.

139721_RegCert

A & Å kaprer nye kontrakter!

De siste ukene har A & Å fått tillit fra BOB til å rehabilitere (skifte ut alle avløp-og vannrør samt nye våtrom) borettslaget Landåsleitet Borettslag. I tillegg til fullstendig utskifting av rør og baderomfornyelse, skal borettslaget ha installert nytt mekanisk ventilasjonsanlegg og nytt luft-til-vann varmepumpe /felles VV berederanlegg i hver blokk. Prosjektet er startet opp i mai og avsluttes i oktober.

Enda videre har A & Å fått fornyet tillit fra OBOS til Prosjektet «Nyegården Borettslag» – her skal A & Å skifte ut alle avløp-og vann rør i hele borettslaget. Videre skal alle bad i 82 leiligheter fornyes og rehabiliteres. Borettslaget får nytt mekanisk ventilasjonsanlegg og luft-til-vann varmepumpe/felles VV berederanlegg i alle blokker. Prosjektet starter opp rett over sommeren og pågår frem til jul.

For mer info ang kontrakter, kontakt Daglig leder Ståle Høyvik

E-post: sho@arnaror.no
Tlf: 95254602

Ny tannklinikk – Kleppestø Senter

Arna & Åsane leverer VS-pakken til prosjektet og vi nærmer oss overlevering til kunden i desember. Pakken inkl sanitæranlegg, luft/gass rør, og sprinkelanlegg for klinikken.