Fra venstre: Torstein Mehus fra Vaksdal Kommune sammen med anleggsleder Jan-Henrik Gundersen.

Nytt Helse- og omsorgsbygg med fem omsorgsleiligheter, 18 leiligheter i bokollektiv, dagsenter og vinterhage. I tillegg er det lagt inn rom for støttefunksjoner. Det nye bygget sammenkobles med eksisterende Vaksdal ressurssenter med ombyggingsarbeider i ressurssenteret med bla. nytt vaskeri.

Våre leveranser i prosjektet;

  • VA
  • Komplette sanitærarbeider, med funksjonsutstyr til alle arealer.
  • Innvendige og utvendige varme- og kjølearbeider med energibrønner og varmepumpe med frikjøling. Vannbåren gulvvarme i alle arealer, samt frikjøling til ventilasjonsanleggene.
  • Komplett sprinkleranlegg av alle arealer.
Beboerbad med elektrisk hev/senk funksjoner.
Teknisk rom.
Fiskedam med automatisk vannpåfylling.