Kontrakten omfatter luft-vann varmepumpe til rom- og ventilasjonsoppvarming for alle bygningsdeler, samt forvarming av varmt tappevann. Det skal videre etableres elektrokjeler for spisslast og backup for ny varmepumpe, samt utvidelse av byggets eksisterende varmtvannssystem. Eksisterende fyrkjeler med hhv. gass og olje som energibærere skal fases ut, og skal sammen med nedgravd olje- og gasstanker saneres og avhendes. Ny varmepumpe med R-290(Propan) kuldemedier tilfredsstiller Bergen kommunes retningslinjer om anvendelse av naturlige kuldemedier i varmepumpen.

Da alle arbeider skal utføres med sykehjemmet i full drift vil utskifting av fyrkjeler og ombygging av teknisk rom måtte
foregå i etapper, slik at bygget til enhver tid har en tilstrekkelig grad av forsyningssikkerhet mht. oppvarming
og varmt tappevann.

Vi ønsker å takke Etat for bygg og eiendom for tilliten og gleder oss til å komme i gang med arbeidet.

Har du spørsmål vedrørende prosjektet?